För kökets konster och hampans plats däri

Vi är ett litet, grönt företag med stora ambitioner: att bidra till ett mer miljömässigt jordbruk, en mer hälsosam näringscykel, och till att destigmatisera den ofarliga och nyttiga industrihampan. Hampaköket utvecklar morgondagens hampaprodukter för en hållbar och rättvis framtid.

Läs mer!